ÎNAPOI LA SITE-UL CONGRESULUI DIASPOREI MOLDOVENEŞTI
Informaţii utile

Aţi luat decizia să studiaţi în Rusia

Instituţiile de învăţământ superior din Rusia pot oferi următoarele grade (de calificare) şi diplome:

Diplomă de licenţă - acordată, de regulă, dupa patru ani de curs. Programele de pregătire de bacalaureat acoperă toate domeniile de cunoştinţe afară de medicină. Diploma de licenţă dă dreptul la activitatea profesională şi este, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru admiterea la programele de masterat. În timpul cursului examenele se desfăşoară la sfârşitul fiecărui semestru. În ultimul an de studii, studenţii trec Atestarea finală de Stat, care poate include apărarea diplomei şi Examenele finale de Stat. După atestarea cu succes, se înmînă diploma de bacalaureat de standard naţional.

Diploma de licenţă – o diplomă tradiţională a sistemului de învăţămînt al Federaţiei Ruse. Acesta are două funcţii: oferă acces la o practică profesională (de exemplu, ingineri, profesori, chimisti, etc), şi este o premisă pentru inmatricularea în cadrul programelor de pregătire pentru gradele academice (în conformitate cu tratatele internaţionale actuale şi recomandările unei diplome oferă dreptul de a intra în cadrul programelor de doctorat din alte ţări). Diploma de licenţă (matematicieni, medici, economişti, ingineri agronomi, ingineri, fizicieni, profesori, etc) se acordă după cinci sau şase ani de studii pe bază de învăţământ secundar. Diploma se oferă pentru toate domeniile cunoaşterii. Studenţii trebuie să susţină examenele la sfârşitul fiecărui semestru. Atestarea finală de Stat, pentru primirea Diplomei de licenţiat, include apărarea diplomei de licenţă şi susţinerea Examenelor finale de Stat.

Diploma de masterat – este, de obicei, un program de formare pentru doi ani, care are ca componentă cercetarea substanţială. Accesul la educaţia pentru programele de pregătire de master îl au cei cu diploma de licenţă. Cei care au diplomă de bacalaureat în acelaşi domeniu, în care este direcţionat şi masteratul ales, susţin probe în formă de examene, interviuri ş.a. Pentru cei care nu au diplomă de bacalaureat în domeniul care nu corespunde celui de pregătire de masterat, este necesară susţinerea unui examen suplimentar. Pregătirea finisează cu Atestarea finală de Stat, care include apărarea tezei de masterat şi susţinerea Examenelor finale de Stat. Teza de master - parte a unui studiu independent pregătit cu participarea supervizorului. Diploma de masterat, la fel ca diploma de licenţă, reprezintă o premisă pentru inmatricularea în cadrul programelor de pregătire pentru gradele academice.

Curriculum-ul de învăţământ superior conţine treizeci şi şase săptămâni de formare pe an. Volumul complet de muncă al unui student nu trebuie să depăşească cincizeci şi patru de ore pe săptămînă, inclusiv lucrul în auditoriu şi activităţile independente extracurriculare. Timpul complet al orelor în auditoriu, al unui student, în mediu e de douăzeci şi şapte ore pe săptămînă (pentru programele de pregătire pentru masterat – patrusprezece ore pe săptămînă). Pentru învăţămîntul seral (la zi – cu frecvenţă redusă), lucrul în auditoriu nu constituie mai puţin decît zece ore pe săptămînă. În cadrul frecvenţei reduse, studenţii au, cel puţin, 160 de ore cu profesorul în an. Anul universitar începe, de regulă, la 1 septembrie şi se finisează la începutul lunii iulie.

Aviz de admitere la studii în Federaţia Rusă:

www.edu.md

Lista locurilor în instituţiile de învăţămînt în Federaţia Rusă:

www.edu.md

2009-2010 © МОО «Конгресс Молдавских Диаспор»